tên gọi các dụng cụ nha khoa

  • Tên gọi các loại dụng cụ nha khoa cơ bản và công dụng của nó. Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ các loại dụng cụ, thiết bị nha khoa, khám răng cần có và chức năng của từng dụng cụ: Máy cạo vôi răng, bộ muỗi khoan và tay khoan, đèn trám halogen, thiết bị đo chiều dài ống tủy, ghế nha khoa các loại, thám trâm...
    Chia sẻ 11/03/2021