Bảng giá phần mềm nha khoa
TDental

Bạn có thể dùng thử miễn phí trước khi quyết định sử dụng!
Dùng thử

Bảng giá các gói dịch vụ TDental

Gói TDental

300,000 đ

1 tháng/1 chi nhánh

Dành cho những phòng khám hiện đại.

Không giới hạn phiếu điều trị

Không giới hạn lượng khách hàng

Không giới hạn số người dùng

Gói TDental PRO

500,000 đ

1 tháng/1 chi nhánh

Dành cho những phòng khám hiện đại.

Cập nhật tính năng theo xu hướng mới

Không giới hạn phiếu điều trị

Không giới hạn lượng khách hàng

Không giới hạn số người dùng

Chăm sóc khách hàng tự động

Tăng tương tác với khách hàng cũ

Ưu đãi

Tặng 2 tháng

Khi mua gói 1 năm

Tặng 6 tháng

Khi mua gói 2 năm

Tặng 12 tháng

Khi mua gói 3 năm