Bảng giá phần mềm nha khoa

TDental

Bạn có thể dùng thử miễn phí trước khi quyết định sử dụng!

Bảng giá các gói dịch vụ TDental

Gói 1

1.200.000/năm

Backup dữ liệu 30 ngày/lần

Dung lượng lưu trữ 1,200mb

Băng thông 20gb/tháng

Bảo mật SSL

Dùng thử

*Dùng thử 7 ngày kể từ ngày kích hoạt

Gói 2

2.400.000/năm

Backup dữ liệu 20 ngày/lần

Dung lượng lưu trữ 2,400mb

Băng thông 40gb/tháng

Bảo mật SSL

Dùng thử

*Dùng thử 7 ngày kể từ ngày kích hoạt

Gói 3

3.000.000/năm

Backup dữ liệu 10 ngày/lần

Dung lượng lưu trữ không giới hạn

Băng thông 60gb/tháng

Bảo mật SSL

Dùng thử

*Dùng thử 7 ngày kể từ ngày kích hoạt

Gói 4

4.400.000/năm

Backup dữ liệu 2 ngày/lần

Dung lượng lưu trữ không giới hạn

Băng thông 80gb/tháng

Bảo mật SSL

Dùng thử

*Dùng thử 7 ngày kể từ ngày kích hoạt

Phòng khám đồng hành cùng TDental

khách hàng
khách hàng
khách hàng
khách hàng
khách hàng
khách hàng