TDental yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm của Công ty Cổ phần Công nghệ Trường Minh Thịnh (sau gọi tắt là TMT) và một số thông tin bắt buộc khác. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng được tốt nhất, TMT áp dụng một số điều khoản khi khách hàng sử dụng phần mềm:


1. Quy định về sử dụng

Khách hàng được khởi tạo tên miền và đăng ký tài khoản dùng thử. Khi đó, khách hàng được truy cập và sử dụng các tính năng mà phần mềm cung cấp. Một số thông tin khách hàng cần cung cấp để công ty có thể phục vụ bạn tốt hơn:

 - Họ tên khách hàng

- Tên Shop

- Số điện thoại liên hệ

- Email

- Địa chỉ hiện tại

Đối với khách hàng đã sử dụng phần mềm: chúng tôi có quyền được biết vị trí hiện tại của bạn, lưu trữ dữ liệu của bạn trên phần mềm, truy cập vào internet từ thiết bị của bạn.

Lưu ý: mọi quy định về sử dụng phần mềm có thể được điều chỉnh theo chính sách của công ty để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Mọi thay đổi sẽ được thông báo bằng văn bản gửi đến Quý khách hàng.

2. Quản lý thông tin

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, TMT không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung của khách hàng trên phần mềm. TMT không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các trường hợp xảy ra thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TMT.

3. Đối với khách hàng sử dụng phần mềm

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn bất kỳ chi phí nào nếu:

- Người dùng không thanh toán đầy đủ chi phí sử dụng phần mềm và những nguyên nhân xấu khác.

- Người dùng có hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng phần mềm (buôn bán hàng trái pháp luật)

- Người dùng mạo danh hoặc xâm nhập trái phép gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cá nhân của người khác.

4. Quản lý tài khoản quản trị.

- Người dùng có trách nhiệm giữ an toàn các thông tin nhận biết (tài khoản đăng nhập phần mềm, tên miền, mật khẩu,...).

- Báo với chúng tôi ngay khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản khác.

Trong mọi trường hợp, quyết định của TMT là quyết định cuối cùng.