TDental chịu trách nhiệm bảo hành cho đến khi hợp đồng hết giá trị. Mọi trường hợp lỗi do chương trình sẽ được khắc phục. Thời gian bảo hành được tính từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này.

Hình thức bảo hành và hỗ trợ: TDental sẽ hỗ trợ khách hàng bằng hình thức online qua  ultraviewer/teamviewer hoặc qua hotline 1900.2852. Nếu không giải quyết được TDental sẽ cử nhân viên hỗ trợ trực tiếp tùy theo điều kiện thực tế. Những sự cố về mạng máy tính, cài lại máy trạm (client),Virus tấn công, thiết bị ngoại tuyến, hỏng phần cứng và các vấn đề liên quan khác không thuộc trách nhiệm của TDental.