phần mềm nha khoa online

  • Bạn nghĩ phòng khám nha khoa của mình có quy mô nhỏ nên có thể quản lý tốt các thông tin bằng thủ công mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào hết. Thực chất đây là một tư tưởng khá lạc hậu, đặc biệt trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt giữa các phòng khám nha khoa như hiện nay. Vì sao lại nói như vậy? câu trả lời sẽ có trong bài viết bên dưới nhé!